Eeuwigdurende erfpacht
In juni 2017 heeft de gemeente de Overstapregeling eeuwigdurende erfpacht vastgesteld om erfpachters meer zekerheid en keuzevrijheid te kunnen bieden. In dit artikel wordt zo goed mogelijk aangegeven wat dit voor de bewoners van De Laagbouw betekent. Uiteraard is de informatie van de gemeente leidend. De informatie van de gemeente is ook de bron voor dit artikel. Het artikel wordt zonodig met updates aangevuld.

Update 1 april 2019
Twijfelt u nog of u wilt overstappen op eeuwigdurenden erfpacht. Het advies is, vraag in ieder geval het Persoonlijke Informatiepakket op. Dan krijgt u alles voor u op een rijtje om een keuze te maken die bij u past. Zie hiervoor het Overstapportaal van de Gemeente en log daar in met u DigiD.

Een van de leden heeft een notaris gevonden (uiteraard uit de lijst van de gemeente Amsterdam) die tegen een redelijk tarief de afhandeling verzorgt. Het is geen internetnotaris dus je hoeft niet zelf alles aan te leveren.

Mol Notariaat, Hans Mol, Emmaplein 8, 1075 AW Amsterdam, Tel. nr. 020-6622346
De hier opgegeven kosten voor de akte eeuwigdurende erfpacht:

Tarief € 400
21% BTW  €  84
Bijdrage algemene kantoorkosten €  40
Bijdrage Kwaliteitsfonds KNB €  10
Kadaster kosten €  55
Totaal € 589

Tevens dient u rekening te houden met € 45 te vermeerderen met 21% BTW per te rechercheren erfpachtobject.
Dit is exclusief eventueel een nieuwe aangepaste hypotheekakte!
Uiteraard kunnen uit bovenstaande getallen geen rechten worden ontleent.

Update 18 oktober 2018
Tien procent extra korting bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht
Het college van B en W stelt voor erfpachters met een woning in Amsterdam 10% extra korting te geven bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht wanneer zij voor 1 januari 2020 een overstapaanbieding aanvragen. Op dit moment wordt in de berekening op de erfpachtgrondwaarde een korting berekend van 25%, deze wordt nu verhoogd naar 35%. Deze voorgestelde korting is onderdeel van het in mei 2018 gepresenteerde coalitieakkoord.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening): “Dit college wil de 10% extra korting met terugwerkende kracht invoeren, zodat alle erfpachters die tussen 1 oktober 2017 en 1 januari 2020 een overstap aanvragen of hebben aangevraagd, de extra korting krijgen.”

Extra korting met terugwerkende kracht
Alle erfpachters die een aanbieding hebben aangevraagd of geaccepteerd krijgen na het definitieve besluit te horen hoe de extra korting zal worden doorgevoerd. Ook erfpachters die al zijn overgestapt hebben recht op de korting. De gemeente betaalt de eventuele extra notariskosten en de eventueel teveel betaalde afkoopsom. Het voorstel wordt voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad waarna het college naar verwachting rond de jaarwisseling een definitief besluit neemt.

De overstapregeling

Er zijn 4 opties:

Optie 1: Jaarlijkse canon
Met deze betaaloptie legt u de canon vast die u na afloop van het huidige tijdvak jaarlijks gaat betalen. Als de canon voor het huidige tijdvak is afgekocht, hoeft u tot het einde van het huidige tijdvak geen canon te betalen.
Optie 2: Eeuwigdurende erfpacht afkopen
Met deze betaaloptie betaalt u een afkoopsom voor de periode na het einde van uw huidige tijdvak. Als de canon van uw huidige tijdvak al is afgekocht, hoeft u in de toekomst geen canon meer te betalen, tenzij u zelf iets wijzigt in uw erfpachtrecht; bijvoorbeeld een bestemmingswijziging.
Optie 3: Huidige tijdvak en eeuwigdurende erfpacht afkopen
Vergelijkbaar met optie 2 waarbij ook de huidige periode tot einde looptijd afgekocht.
Optie 4: Niet overstappen met uw woning
Als u niet wilt overstappen met uw woning, hoeft u nu verder niets te doen. U behoudt uw huidige voorwaarden en betaalt uw huidige canon tot einde looptijd. Aan het einde van het lopende tijdvak wordt de canon herzien. Wat de hoogte van uw canon wordt als u wacht tot het einde van uw tijdvak, is nu nog onbekend.

Voor Holendrecht-Oost / Amsterdam-Zuidoost is overstappen naar eeuwigdurende erfpacht erg gunstig. Geen afkoopsommen meer van tussen de €30.000,- en €36.000,- zoals het rekentool in februari 2017 liet zien maar tussen de €5.000,- en €8.000,-.
De buurtstraatquote is van 25/30% naar 7% of 6% gegaan en overstappremie van 25% is erbij gekomen. Onze huizen staan voor Amsterdam in een goedkope buurt.

Twee voorbeelden met het overstappen naar eeuwigdurende erfpacht zoals de gemeente nu voorstelt.
1. Woning in Maldenhof, de erfpachtcanon is reeds tot 2029 afgekocht.
WOZ-waarde per 1-1-2015: €207.000
Type woning: Eengezinswoning
Algemene bepalingen (AB): AB1966
Einde huidig tijdvak: 30-11-2029
Canon huidig tijdvak: Afgekocht: ja
Buurstraatquote (BSQ) op deze postcode: 7%
Afslag vanwege erfpachtgrond: -10%
Canonpercentage in 2017: 2.39%
Overstappremie: -25%

Resultaat:
Optie 1: Jaarlijkse canon
Wilt u niet afkopen dan is uw jaarlijkse canon voor eeuwigdurende erfpacht, te betalen vanaf 1 december 2029: €236,33 per jaar (plus inflatie vanaf 2018)
Optie 2: Eeuwigdurende erfpacht afkopen
U koopt het eeuwigdurende tijdvak direct af voor €7.285 direct. U betaalt geen erfpacht meer.

Dit aanbod geldt voor een overstap in 2017, 2018 of 2019. Daarna gelden andere voorwaarden.
Voorwaarden nu:
De afkoopsom betaalt u direct bij overstap.
Omdat de canon al betaald is tot 2029, is de afkoopsom berekend over de periode vanaf 2029.
U krijgt hierna geen erfpachtrekening meer.
Aan overstappen zijn eenmalig notariskosten verbonden.

2. Bewoner woning in Mijndenhof, de erfpacht is niet afgekocht en loopt door tot 2031.
Bij het eeuwigdurend erfpacht afkopen moet deze periode erfpacht nog worden betaald of ook worden afgekocht. Het afkoopbedrag wordt duidelijk vermeld in de voorlopige offerte van de gemeente.
Dit afkoopbedrag was zowel in het oude voorstel (februari 2017) als nieuwe voorstel nagenoeg hetzelfde.
Echter er is ook een offerte gevaagd op basis van de oorspronkelijke (huidige) voorwaarden. De oorspronkelijke voorwaarde blijken dan voordeliger dan de komende voorwaarden; respectievelijk €7.200,- om €9.500,-.
Het bedrag scheelt aanzienlijk. Deze bewoner gaat nu dus voor de besluitvorming afkopen.
Waarschijnlijk geldt dit voor meer mensen. Ze moeten alleen de offerte aanvragen voordat de gemeente de besluiten ten aanzien van de eeuwigdurende erfpacht hebben aangenomen. Je kan natuurlijk ook tot het eind van de looptijd van de canon het jaarlijkse bedrag blijven betalen. Het rekentool laat hiervan ook de hoogte van het bedrag zien.
Voor na 2031 geeft het rekentool €5.441,- aan plus notariskosten voor het afkopen aan.

Meer informatie en voor het aanvragen overstappen eeuwigdurende erfpacht zie de website van de gemeente.