Inleiding (zonne)Energie

Via deze hoofditem worden onze buurtbewoners gestimuleerd elkaar helpen door het uitwisselen van ervaringen op gebied van energiebesparingen. Door het uitwisselen van ideeën en het delen van ervaringen kunnen wij onze wijk milieu vriendelijker maken door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op het dak of het aanbrengen van isolatie.

Wilt u uw buurtgenoten helpen aan boven genoemde soort informatie stuur dan de betreffende informatie naar de webmaster van De Laagbouw.


Zonnepanelen

Bij de zonnepanelen is op de kaart door blauwe sterren aangegeven waar zonnepanelen in onze wijk zijn geplaatst. Klikt u op zo'n ster dan krijgt u een foto van de betreffende zonnepanelen te zien en indien beschikbaar nadere informatie.
De groene stippen zijn de energiepunten waar elektische auto's kunnen worden opgeladen.
Doordat elk jaar een nieuwe kaart wordt aangemaakt, zal in de loop der jaren de groei aan zonnepanelen te zien zijn.


Energielabel

Sinds 1 januari 2008 zijn Energielabels verplicht bij de verhuur of verkoop van woningen. De Energie Index is de indicator van de energie prestatie van een woning of gebouw. Hoe lager de Energie Index, hoe beter. De Energie Index wordt bepaald met behulp van een Energie Prestatie Advies (EPA), maatwerkadvies of een energielabel. De energie prestatie wordt vastgesteld door bouwkundige, energetische en installatietechnische eigenschappen van een gebouw te analyseren met behulp van gecertificeerde methodieken en software. Een goed geïsoleerde woning met een efficiënt verwarmingssysteem heeft een betere (lagere) Energie Index dan een slecht geïsoleerde woning

Onze woningen in Holendrecht-Oost vallen waarschijnlijk in de klasse C. Er valt dus nog wat te verbeteren.

Energieklasse

Grenswaarden Energie-Index (EI)
energieprestatie woningen

A++

Kleiner of gelijk aan 0,50

A+

0,51–0,70

A

0,71–1,05

B

1,06–1,30

C

1,31–1,60

D

1,61–2,00

E

2,01–2,40

F

2,41–2,90

G

Groter dan 2,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u voor uw woning een energielabel of uw woning verbeterd waardoor u in een betere klasse bent gekomen en wilt u informatie hierover delen met uw buurtgenoten geeft dit dan door aan de webmaster.