AVG - Europese privacywetgeving:

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.
De Laagbouw verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (gegevens aangaande gezondheid, strafrechtelijk verleden of godsdienst), wel naam, adres en woonplaats. Als u dit op de site heeft aangegeven bewaren wij ook uw e-mailadres.
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. U heeft geen (wettelijke) plicht om persoonsgegevens met ons te delen.