De doelstellingen van de vereniging zijn:

  • Het ontwikkelen van activiteiten ter verbetering en behartiging van de woon- en leefomstandigheden in de buurt;
  • Het bevorderen van invloed van de kant van de buurtbewoners op het beleid van die instanties, die beslissingen nemen de buurt aangaande;
  • Het bevorderen van de inspraak, medezeggenschap en deelname van buurtbewoners aan activiteiten ten bate van de buurt;
  • Het in de ruimste zin mogelijkheden bieden ter ontspanning, ontmoeting en ontplooiing voor alle buurtbewoners;
  • Het goed informeren en op de hoogte houden van alle buurtbewoners van zaken, die de buurt aangaan.

De buurtvereniging De Laagbouw in Holendrecht Oost is actief sinds 1983. We houden de vinger aan de pols bij zaken die onze buurt en omgeving aangaan. Bestuursleden nemen deel aan diverse overleggen en proberen daar de belangen van de buurt zo goed mogelijk te behartigen. Verder organiseren we bijeenkomsten om de contacten met buurtgenoten te versterken en belangrijke zaken te bespreken.