1. opening: Yvonne opent de vergadering. Er zijn buiten het bestuur 12 leden aanwezig. We beginnen met een voorstelrondje van het bestuur.

 2. Verslag van 2009: de bocht naar beneden bij Mijehof blijft toch erg krap.De bocht is nagemeten en er wordt door het stadsdeel niets aan gedaan. De bewegwijzering blijft een probleem. Het geld hiervoor blijkt ook een probleem te zijn. Een mevrouw van het stadsdeel gaf in een gesprek met Yvonne aan, dat de hulpdiensten een Tom Tom in hun auto’s hebben. Yvonne en Geertje gaan nog een keer naar het stadsdeel om te kijken of er toch borden met de benummering erop in onze wijk geplaatst kunnen worden. Door mensen van het onderhoud van groen zijn er bij sommige bomen de planten van het boomspiegelproject weggeschoffeld.
  Het verslag wordt goedgekeurd.

 3. Mededelingen/ingekomen stukken: er zijn geen ingekomen stukken binnengekomen.

 4. a) Verslag van de activiteiten in 2009: Buurten met buren ontbreekt in het verslag van de activiteiten.Dit moeten we volgend jaar wel meenemen in het jaarverslag.

  b) Het financieel verslag: De bonnen van Buurten met buren moeten nog naar het stadsdeel en dan wordt het geld hiervoor van 2009 hopelijk nog uitgekeerd.We hebben nog ruim geld in kas: 4.531,35

  c) verslag van de kascommissie: Er wordt decharge verleend over de controle van de boeken over 2008.

 5. Verkiezing van het bestuur: het gehele bestuur wordt herkozen.

 6. a) De begroting van 2010: We moeten de subsidies nog even afwachten. De subsidie voor Buurten met buren moet worden aangevraagd.

  b) De contributie blijft € 5. In 2012 wordt de contributie eenmalig iets verhoogd voor het feest ter ere van ons 30 jarig bestaan in 2012. Dit moeten we bespreken op de jaarvergadering van 2011.

  c) De verkiezing van de kascommissie: Jelle is weer bereid om plaats te nemen in de kascommissie. We moeten Sjaak weer even vragen en als reserve hebben we Bob Boomgaard.

 7. De overleggen: Er zijn in 2009 niet veel overleggen geweest.Het bestuur van het WOG probeert het WOG in 2010 weer wat nieuw leven in te blazen. Het WOG zit te springen om actieve leden. Het stadsdeel moet ook meer weten wat er in de wijken zich zo allemaal afspeelt. In de toekomst toch weer graag een bewonersoverleg en een buurtbeheeroverleg met de ambtenaren erbij. De mensen van het wijkbeheer moeten actief de bewoners opzoeken. Colin ter Horst is nu het aanspreekpunt van het stadsdeel. We missen toch echt een goede opbouwwerker in de buurten. Yvonne heeft bij het stadsdeel ingesproken over het groen in de wijk en het centrale park. Ze heeft haar grote zorg hierover uitgesproken in combinatie met de op handen zijnde nieuwbouwplannen van het stadsdeel.

 8. De nieuwbouwplannen: De PvdA wist opeens niet veel meer van de toezeggingen van bijvoorbeeld niet bouwen op de plek van Het Brinkie en De Riethoek. Gerda geeft aan dat de mensen de zienswijze moeten invullen en indienen voor 20 mei via Gaasperdam Groen. Het mailadres is te vinden op: www.gaasperdamgroen.nl. De mensen moeten wel goede argumenten erbij voegen.

 9. Evaluatie herfstborrel en lenteborrel: De herfstborrel was goed bezocht, maar de lenteborrel was in 2010 een stuk rustiger. Het bestuur maakt zich hier wel zorgen over. Wat moeten we doen om meer mensen naar de borrel te krijgen. Misschien kunnen we mensen via de mail nog meer bereiken. We hebben al een kleine maillist. We vragen ook weer de buurtregisseur voor onze herfstborrel. De avond over de inbraak/beveiligingvoorlichting was zeer goed bezocht. Yvonne contact Andre Meijer weer even over dit ondewerp. We kijken of we nog een tweede avond over dit onderwerp moeten organiseren. We kunnen eventueel ook een tweede flyer maken met belangrijke informatie over beveiliging in de wijk. Er wordt nu veel ingebroken via het onderraam van de voordeur. De inbrekers slaan dit raam in en kruipen zo naar binnen.

 10. Ingeborg heeft een verslag gemaakt met de notulen van Geertje over de afgelopen lenteborrel. Dit verslag komt op de site.

 11. Het laagbouwnieuws/flyers. Sinds de website maken we geen Laagbouwnieuws meer. We werken nu met flyers. Deze gaan regelmatig de wijk in. Anneke van de Woude geeft aan, dat ze ook wel flyers in de wijk wil bezorgen.

 12. De rondvraag: Anne geeft aan, dat Buurten met buren al 4x georganiseerd is. Sjaak gaat de subsidie hiervoor aanvragen, omdat de vereniging zelf al veel subsidie voor 2010 heeft aangevraagd. Zo spreiden we de aanvragen een beetje voor de wijk.

De vergadering wordt om 22.10 gesloten.