1. opening: Yvonne opent de vergadering. Er zijn buiten het bestuur 10 leden aanwezig. We beginnen met een voorstelrondje van het bestuur.

  Verslag van 2010: Het boomspiegel project werkt nog niet optimaal op bepaalde plekken. Groenvoorziening schoffelt nog regelmatig de plantjes weg onder de bomen. Yvonne neemt contact op met Bert Smit om dit te bespreken. Yvonne heeft een schouw met Willem Wegewijs om te kijken waar er planten terug zouden moeten komen. Sommige plekken op Maldenhof zijn erg kaal. Op sommige plaatsen in de wijk staat ook erg veel onkruid. Dit bespreekt Yvonne ook meteen tijdens de schouw met Willem Wegewijs. In 2010 is er geen Buurten met Buren geweest. De intentie is er wel om het in 2011 te organiseren. Yvonnne vraagt de subsidie hiervoor aan, als ze de datum van Sjaak en Danielle heeft doorgekregen.
  Het verslag wordt goedgekeurd.

 2. Mededelingen/ingekomen stukken: Anneke van de Woude en Cor van Haagen hebben zich afgemeld voor de jaarvergadering.

 3. a) Verslag van de activiteiten in 2010:
  De bewegwijzering blijft een probleem. Het stadsdeel geeft aan, dat er geen geld voor beschikbaar is en dat er bij elke brandweer/politie en ziekenwagen een navigatie aan boord is. Yvonne heeft contact gehad met Tjitske van de Brand van het stadsdeel over dit onderwerp. De bordjes aan de lantaarnpalen met de benummering zijn bij de verstrating weggehaald.

  b) Het financieel verslag: Er zijn geen vragen hierover

  c) verslag van de kascommissie: er wordt decharge verleend over de controle van de boeken over 2010

 4. Verkiezing van het bestuur: het gehele bestuur wordt herkozen.

 5. a) De begroting van 2011: De kosten van de website staan niet op de begroting. Hans past dit nog even aan.

  b) In 2012 wordt de contributie eenmalig iets verhoogd voor het feest ter ere van ons 30 jarig bestaan in 2012.De contributie voor 2012 is € 6,00.

  c) De verkiezing van de kascommissie: Jelle en Sjaak zijn weer bereid om plaats te nemen in de kascommissie en als reserve hebben we Jan Hanssen.

 6. De overleggen: er zijn in 2010 niet veel overleggen geweest.
  Yvonne en Geertje zijn naar een avond bij het stadsdeel geweest om te praten over veiligheid in de wijken. Het bureau Meld Misdaad Anoniem heeft een presentatie over hun organisatie gehouden.
  Op 25 mei tijdens onze lenteborrel komt Meld Misdaad Anoniem.

  De bocht naar beneden bij Mijehof geeft nog steeds problemen. De bocht is erg krap en twee grote auto’s kunnen elkaar niet goed passeren in de bocht. Onze buurtregisseur Hans Ackermanns vindt de bocht ook erg krap en gevaarlijk. We moeten een schouw aanvragen met Hans Ackermanns erbij.

 7. Evaluatie nieuwjaarsborrel: de borrel was heel eg gezellig. Er was weer een leuk contact met de buurtbewoners onderling. We vragen om ideeën voor de herfstborrel: er wordt gedacht aan een soort van kennismakingsspel en oud Hollandse spellen. We moeten ook proberen meer jongeren erbij te betrekken. Clubjes zouden zich ook kunnen promoten op de herfst/lenteborrel. Dit lichten we toe op de lenteborrel. Op de herfstborrel gaan we het ook uitgebreider over het boomspiegelproject hebben.

 8. Het 30 jarig bestaan van de buurtvereniging:
  We willen weer een groot feest organiseren. Op de flyer voor 25 mei plaatsen we een oproep voor mensen die plaats zouden willen nemen in de feestcommissie (jong en oud).
  Er komen al wat ideeën naar voren:
  · De band weer vragen (South East Connection)
  · Circus acts
  · Reünie met oud bewoners erbij

 9. Uitstapje van de buurtvereniging:
  We willen in sep/oktober naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Jan Hanssen maakt een offerte hiervoor. Mensen kunnen zich al opgeven op de 25e mei (flip-over neerzetten).

 10. De website:
  Er staat een nieuw item op de website verzorgt door onze webmaster Cor van Haagen. Het item heet M en O (milieu en onderhoud). Het is de bedoeling dat bewoners ideeën over dit item met elkaar kunnen uitwisselen. Het gaat over bewoners belangen met elkaar delen.
  Anne Stijkel is ook actief op dit gebied. We zullen dit aan Cor doorgeven.

 11. Laagbouwnieuws:
  Er komt weer een flyer voor 25 mei (de voorjaars/lenteborrel).

 12. Ingekomen agendapunten: geen

 13. Rondvraag:
  Sjaak zou graag een eigen ruimte voor de vereniging willen hebben voor het ontwikkelen van buurtactiviteiten. We moeten dit aankaarten bij Colin ter Horst. Dit is onze wijkcoördinator.

Yvonne sluit de vergadering om 22.20