1. Yvonne opent de vergadering. Naast het bestuur zijn er 13 bewoners aanwezig. Ingeborg Eggen (bestuurslid) heeft zich afgemeld i.v.m. ziekte.

 2. Verslag van de algemene vergadering van 20-04-2011. Een eigen ruimte voor de vereniging voor het houden van vergaderingen en dergelijke is niet mogelijk i.v.m. het beheer van deze ruimte.

 3. Er zijn geen ingekomen stukken.

 4. a) Verslag van de activiteiten:

  - Yvonne heeft weer een paar herhalingscursussen en twee nieuwe reanimatiecursussen georganiseerd en geregeld. We laten de mensen volgend jaar vooraf betalen, als ze mee willen doen aan de herhaling of nieuwe cursus. Bij de laatste herhalingscursus waren er uiteindelijk maar drie mensen gekomen en dan komen we niet uit de kosten.

  - We krijgen dit jaar geen plantenbakken in de wijk. Volgens Bert Smit (coördinator groen) is er vrijwel geen geld meer voor de aanschaf van planten. Voor Maldenhof heeft hij 3000 nieuwe plantjes gevraagd. Hij hoopt dat ze er 1000 krijgen. In 2012 krijgen we ook geen kerstbomen meer van groenvoorziening. We zouden ook planten kunnen herplanten of uitdunnen en dan ergens anders plaatsen in de wijk. Yvonne zal ook aan Bert vragen of bewoners zelf planten mogen neerzetten.

  b) Het financieel verslag: Hans licht het verslag toe. Er zijn geen vragen over het financieel verslag.

  c) Kascommissie: Er wordt decharge verleend.

 5. Verkiezing van het bestuur:

  Yvonne geeft aan dat ze stopt met haar bestuursfunctie. Ze is 24 jaar actief geweest binnen het bestuur. Er melden zich geen nieuwe bestuur kandidaten aan. We hebben precies voldoende bestuursleden. Het is nog niet duidelijk wie de voorzittersrol op zich neemt.

 6. a) De begroting: We hebben nog geen uitsluitsel ontvangen over de subsidie voor het feest. De begroting wordt goedgekeurd.

  b) De contributie: De contributie wordt vastgesteld op €6.00. De kosten gaan omhoog en we krijgen vrijwel geen subsidie meer van het stadsdeel.

  c) De kascommissie: In de kascommissie zitten Jelle Wierstra, Jan Hanssen en als reserve Jan van der Vlis.

 7. De overleggen: Yvonne en Geertje zijn naar een paar overleggen op het stadsdeelkantoor geweest. De 1e twee overleggen gingen over de veiligheid in de wijken en de 3e bijeenkomst was verzorgd door de brandweer. De brandweer is een campagne gestart in Gein 3 en in de Wethouder buurt. Ze gaan de woningen screenen en eventueel rookmelders plaatsen. Ze hopen met deze aanpak meer woningbranden te voorkomen.

 8. De Nieuwjaars borrel: De borrel was weer in De Brink. Het was niet heel druk, maar wel erg gezellig. Idee voor de herfstborrel is om toch weer een avond over inbraak/veiligheid te organiseren. We zouden Hans Ackermanns, onze buurtregisseur, kunnen vragen.

 9. Het feest: Er komt ’s middags rond 16.00 uur een brassband. Rond die tijd komt er ook een clown optreden in De Brink. In de school komt er een grote lego opstelling en Daniela Kanis gaat in de weer met reciclarte. Op het plein komt een springkussen. De band South East Connection treedt s’avonds op. Na de voorstelling van de clown komt de ijscoman. Aan de uitnodiging komen lootjes. Gerda Menkveld biedt haar hulp aan om spullen op de dag van het feest in orde te maken.

 10. Het uitstapje: Jan Hanssen kijkt naar de prijs voor een uitstapje naar Antwerpen of naar de Floriade.

 11. De website: we moeten proberen om de site nog meer bij de buurtbewoners te promoten.

 12. Flyers: er komt een flyer over het feest. We kondigen dan ook de busreis aan.

 13. Er zijn geen ingekomen agendapunten.

 14. Yvonne sluit de vergadering om 22.10