1. Geertje opent de vergadering. Naast het bestuur zijn er 9 bewoners aanwezig.
  Ingeborg Eggen (bestuurslid) heeft zich wegens ziekte afgemeld.

 2. Verslag Algemene vergadering d.d. 25-04-2012
  Naar aanleiding van de kaalslag wordt er gesproken over de mogelijkheid voor bewoners om zelf aan te planten en daarmee de hoven weer aantoonbaar te maken. Dit mag helaas niet. Wel zijn twee vertegenwoordigers van de wijk betrokken geweest bij het 1000 bomenplan. Ze hebben een schouw gedaan in Mijehof en Maldenhof en kale plekken aangekruist op een kaart die vervolgens ook is opgestuurd naar het stadsdeel.

 3. Er zijn geen ingekomen stukken

 4. a) Verslag activiteiten
  In 2013 is Yvonne doorgegaan met het organiseren van de reanimatiecursussen.
  De webmaster heeft een nieuwe provider gevonden voor de website van De Laagbouw

  b) Het financieel verslag
  Hans licht het financieel verslag toe: Er zijn veel kosten gemaakt bij het organiseren van het jubileumfeest. Wel is er hiervoor een subsidie ontvangen van het stadsdeel.Het jaar kan dus met een klein positief saldo worden afgesloten.

  c) Kascommissie:
  Er wordt decharge verleend.

 5. Verkiezing van het bestuur:
  Er wordt ter plekke gevraagd of leden zitting willen nemen in het bestuur.
  Niemand meldt zich aan en het huidige bestuur wordt herkozen.
  Geertje Snijder - voorzitter
  Hans Brevoord - penningmeester
  Inge Hulst - secretaris
  Lily Evers - 2e penningmeester en ledenadministratie
  Cilia Hol -  bestuurslid
  Ingeborg Eggen - bestuurslid

 6. a) De begroting: wordt goedgekeurd
  b) De contributie: wordt vastgesteld op € 6,00
  c) De kascommissie: Jelle Wierstra en Jan Hanssen worden herkozen als kascommissie.

 7. De overleggen:
  Er komen bijna geen uitnodigingen vanuit het stadsdeel. Van die kant blijft het ook wat nieuws betreft erg stil. Overige uitnodigingen om een overleg bij te wonen moeten helaas vaak worden afgeslagen, omdat ze meestal overdag plaats vinden als de bestuursleden zelf aan het werk zijn.

 8. De Nieuwjaarsborrel:
  Ook in 2013 heeft de vereniging weer een nieuwjaarsborrel georganiseerd.
  Ondanks het winterse weer zijn veel bewoners langsgekomen om te genieten van een drankje en een hapje en samen te zijn in een ontspannen sfeer. Een klein aantal nieuwe bezoekers heeft zich als lid van de Laagbouw aangemeld.

 9. Evaluatie van het jubileumfeest:
  Het feest mag geslaagd genoemd worden. Bezoekers genoten van de feestelijke sfeer en de band. Bezoekers merkten op dat het fijn zou zijn als er vaker dan een keer in de vijf jaar iets dergelijks voor de bewoners georganiseerd zou kunnen worden.
  Wellicht zou een jaarlijkse buurtdag georganiseerd kunnen worden in samenwerking met de school en kinderopvang die dan meteen ook de gelegenheid krijgen om zich nog wat beter op de kaart te kunnen zetten. Sport - en hobbyclubs zouden dan ook mee kunnen werken en misschien zijn er muzikale bewoners die het leuk vinden om een klein concert te geven.
  In ieder geval maakt zo'n setting het voor bewoners makkelijk om elkaar op een plezierige manier te ontmoeten.

 10. Evaluatie uitstapje Antwerpen
  Het buurtuitje naar Antwerpen was zeer geslaagd.
  Er wordt gesproken over een nieuw reisje naar Brugge of Gent in het najaar.
  Er wordt besloten voor Brugge en Jan Hanssen gaat kijken naar de mogelijkheden.

 11. Website:
  Cor zoekt uit of de nieuwe provider meer mogelijkheden biedt.

 12. Ingekomen agendapunten:
  Er wordt verslag gedaan van fraude door een groep Ieren die zich als groep aanbieden voor het doen van grote klussen in en aan het huis. Na betaling wordt het werk niet afgemaakt en blijven de bewoners met een fikse kostenpost zitten. Er wordt gewaarschuwd om in geval  de heren langskomen niet op hun aanbod in te gaan en aangifte te doen. Ook wordt gevraagd andere buurtbewoners te waarschuwen. Een waarschuwing zal ook op de website geplaatst worden.

 13. Rondvraag:
  Bewoners hebben aangegeven dat ze het onprettig vinden als de kliko’s na 23.00 uur nog naar de verzamelplekken gebracht worden. Ze worden door het lawaai gestoord in hun nachtrust. Ook wordt gevraagd om er op te letten dat hondenpoep ook daadwerkelijk door de baasjes met zakjes wordt opgeruimd.

 14. Geertje sluit de vergadering