Aanwezig van het bestuur:
Geertje Snijder voorzitter, Hans Brevoord penningmeester, Inge Hulst secretaris
Lily Evers 2e penningmeester en Cilia Hol bestuurslid
Aanwezig bij de algemene vergadering: 11 leden

 1. Geertje opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 2. Verslag algemene vergadering:
  Geen op of aanmerkingen.
  Tijdig publiceren van verslag graag. staat genoteerd!
 3. Mededelingen/ingekomen stukken:
  Geen ingekomen stukken
 4. Verslag activiteiten:
  Nieuwjaarsborrel trekt een aardig aantal mensen, nu al twee jaar op een rij.
  De reanimatiecursussen verzorgt door Yvonne Boomgaard lopen nog steeds ieder jaar heel erg goed.
  Cor zorgt erg goed voor de website, complimenten.
  Mensen kunnen bij profiel zelf een wachtwoord aanmaken en dan mededelingen en of vragen op de website plaatsen.
  Financieel verslag:
  Wegens de kosten bij de ING wordt nu aan iedereen gevraagd via internetbankieren de contributie over te maken.
  Het jaar wordt met een kleine plus afgesloten.
  Boekhoudkundig wordt het financieel verslag goedgekeurd.
 5. Verkiezing van het bestuur / hoe gaan wij verder:
  Geertje merkt op dat het na 27 jaar deel uit te hebben gemaakt van het bestuur, toch wel moeilijker is geworden om door te gaan. Aangezien iedereen het druk heeft met werk en privé.
  Er is geen nieuwe aanwas voor het bestuur.
  De enige conclusie is, dat als wij er mee ophouden er geen mogelijkheden meer zijn voor de buurt. We hebben daardoor besloten toch door te gaan, zij het slapend!!
  We hebben ons bezig gehouden met het organiseren van de buurt dag.
  Deze buurt dag is, doordat mensen niet te benaderen waren of niet reageerden, afgeblazen. We proberen enthousiast te blijven en hopen toch een borrel of uitje te kunnen blijven organiseren.
 6. Begroting:
  Hans heeft voor de herfstborrel een bedrag apart gezet. Voor de rest is alles te zien en gelijk aan het financieel verslag.
  De busreis staat niet op de begroting, want die behoort kasneutraal te zijn.
  Contributie blijft 6 euro in 2015
  Verkiezing Kascommissie:
  Deze blijft in dezelfde samenstelling
 7. Organisatie buurt dag 2014:
  Wie heeft er ideetjes voor deze dag? Het is specifiek buurt dag genoemd en niet buurtfeest, dit vanwege de kosten die een feest met zich mee brengt.
  Mensen denken na over wat zou kunnen en leuk kan zijn. De kunstuitleen voelde wel voor het deelnemen van deze dag. Misschien iets over de Gaasperdammerweg?
  Iedereen heeft een brief gekregen over het creëren van een ventweg voor vrachtwagens via Mijndenhof, om materiaal af te leveren voor de Gaasperdammerweg. Dit zal over het fietspad van Mije- en Maldenhof gaan. Gerda gaat informeren of Rijkswaterstaat komt uitleggen wat er precies gaat gebeuren. Zij komt hier nog op terug.
 8. Uitstapje:
  Iedereen was zeer enthousiast over het dagje uit, Brugge werd als erg leuk ervaren. Wel vonden sommigen mensen het jammer dat ze alleen op zoek moesten om ergens te gaan eten. Dit is erg ongezellig. Misschien kunnen we iets regelen in de trend van samen eten
  (voor wie wil), dit kan dan opgenomen worden in de vraag wie mee wil.
  Keuze Aken, Brussel, Maastricht of Zeeland?
 9. Ingekomen agendapunten:
  Neen
 10. Rondvraag:
  Plastic containers- overal in de stad zijn in wijken plasticcontainers geplaatst, bij ons echter staan ze bij C1000, de Drecht of het afvalpunt. Er is gevraagd waarom bij de Drecht? Het zou prettig zijn, als er in de wijken ook containers worden geplaatst.
  De parkeerplaats Mijehof/Brink blijft rond schooltijden een groot probleem.
  Verder door de wijk worden de meest verschrikkelijke sluiproutes genomen door automobilisten. Vandaar dat op sommige plaatsen op Mijehof en Maldenhof weer palen zijn geplaatst. Meestal de stukken waar men rechtdoor van de afslag kan rijden (over de stoep).
  Verder zijn er klachten over mensen die in hun voortuin parkeren, dit mag ! Politie kan ze alleen bekeuren als ze op heterdaad betrapt worden voor het rijden met hun auto op de stoep.
 11. Sluiting:
  Dank aan iedereen voor het bijwonen!