Aanwezig: Bestuur Laagbouw: Geertje Snijder-Kramer, voorzitter
Geertje Mollet, secretaris
Hans Brevoord, penningmeester
Ron Nuberg, ledenadministratie
Cilia Hol, bestuurslid
IJvonne Meiresonne, bestuurslid
Leden: J. van Weeren, C. van Haagen (beheer website), H. Schutte, J. Wierstra, J. Hansen, G. Menkveld, I. Rooze, W. Behavei en C. Jadnannansing
A. Johanns, buurtambassadeur

 1. Opening
  De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent hiermee de vergadering. We starten met een voorstelrondje.
 2. Goedkeuring notulen 21 april 2016
  Deze worden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.
 3. Mededelingen/ingekomen stukken
  Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.
 4. 4a. Verslag activiteiten
  De 2e buurtdag is niet gehouden wegens asbest in de school.
  Cilia Hol en Geertje Snijder gaan naar de IXAS bijeenkomsten en bijzonderheden zet Cor van Haagen op de website.
  De nieuwjaarsborrel was dit jaar drukbezocht.
  Yvonne Boomgaard van de reanimatie gaat ermee stoppen en heeft haar dochter bereid gevonden haar op te volgen.
  Er is een echter probleem met het houden van onze activiteiten op de Brink. Voorgaande jaren hield Carla (secretaris van de Brink) toezicht en opende de school voor ons. Helaas heeft Carla de school verlaten. Tijdelijk mag Geertje Mollet dit nu doen voor dit jaar, maar de huidige directrice stelt de school liever niet open voor deze activiteiten. We moeten dus waarschijnlijk op zoek naar een andere locatie. Opties zijn: Anand Joti maar die vraagt erg veel voor de huur. Het buurthuis is gratis, maar dan komen er veel mensen niet. Anita Johanns (onze buurtambassadeur) zegt dat Reigersbos voorlopig gratis beschikbaar is, maar ook hier is de vraag, komen de mensen daarnaar toe.
  4b. Financieel verslag
  We hebben genoeg contributie ontvangen en een beetje donatie. De rente stelt niet veel voor. De uitgaven zijn vooral, verzekeringen, website, bestuurskosten, nieuwjaarsreceptie, flyers en de buurtbarbecue van 2015.
  4c. De kascommisie
  Zij hebben de kas goedgekeurd.
  Vragen:
  Hoeveel leden hebben we nu? Antwoord: plusminus 215 er komen wel nieuwe leden bij maar niet zoveel.
  En de website? Antwoord: 280 leden, maar deze is niet up to date. Afmelden gebeurt niet en als leden te lang niet betalen worden ze verwijderd.
 5. Verkiezing bestuur
  Het huidige bestuur gaat door in deze samenstelling, er zijn geen nieuwe aanmeldingen gekomen.
 6. 6a. Begroting 2017
  Door het 35 jarig bestaansfeest teren we €1.000,- in op ons vermogen. De buurtambassadeur gaat dit doorgeven aan het dagelijks bestuur van Zuidoost om te kijken of er iets te regelen valt. Geertje Mollet is ook met een subsidie aanvraag bezig.
  6b Contributie 2018
  De contributie voor 2018 blijft hetzelfde en wordt dus niet verhoogd.
  6c. Verkiezing kascommissie
  De kascommissie blijft hetzelfde als 2017.
 7. Activiteiten
  De buurtdag in september 2016 ging niet door wegens asbest in de school.
  De nieuwjaarsreceptie was goed bezocht met zo’n 50 mensen.
 8. 35 jarig bestaan
  Op 14 mei zullen we ons 35 jarig bestaan vieren, we hebben ervoor geflyerd. We hopen op een grote opkomst. Er is een open podium, de vrouw van Ron Nuberg zal in elk geval optreden. Er komen activiteiten voor de kinderen, maar er is nooit in te schatten hoeveel er komen. Het bestuur is er druk mee bezig momenteel.
 9. IXAS.
  Geertje Snijder en Cilia Hol bezoeken de IXAS bijeenkomsten 1 x in de 6 weken. Hier zijn diverse buurtverenigingen aanwezig. Er is veel schade aan de huizen bijvoorbeeld in Huntum. Maldenhof heeft voornamelijk last van het heien en het intrillen van de damwanden. IXAS doet wel veel om de pijn te verzachten door bijvoorbeeld ijs uit te delen, bioscoopbonnen of overnachtingen elders te geven. Afsluitingen geven ze door en staat op de website. Als het goed is gaat Huntum weer open dit weekend en gaat de Kromwijkdreef dicht voor 1 week.
  Ook is er woningbouw gepland langs de Gaasperdammerweg bij Huigenbos, Hakfort en Maldenhof.
  Over de realisatie van het park ca. 90 ha. Is veel gesteggel over hoe ze dit gaan aanpakken. Er wordt horeca geoppperd, maar hiertegen is veel protest, want geluid draagt ver en men is bang voor veel overlast.
 10. Uitstapje
  Het uitstapje gaat niet door. Het kostenplaatje is veranderd. Het maximum wat mensen kunnen/willen betalen is €30,-. Een bus kost rond de €900,-, de chauffeur moet ook betaald worden. Dagtochten kosten €65,- á €75,- en dat is te duur. Een dagje naar een stad is wel goedkoper. Maar we moeten heel veel moeite doen om 30 mensen bij elkaar te krijgen. Jan gaat nog eens kijken naar het kostenplaatje en zijn licht hier en daar opsteken.
 11. Ingekomen agendapunten.
  Er zijn geen ingekomen agendapunten.
 12. De Buurtschouw
  IJvonne heeft van Rutha het verslag gekregen, daar is geen feedback op gekomen en dit komt op de website te staan.
 13. Rondvraag
  Jan: de bloembakken worden weggehaald, hoe zit dat?
  Bert heeft verteld dat daar geen geld voor is. Jan wil dat ze blijven staan en dan er zelf voor zorgen. Er is een brief met verzoek ingediend om stadsdeel dit te laten doen. Rochdale krijg daar geld voor en gebruikt dat ervoor.
  Cor: De Japanse duizendknoop? Er is aan stadsdeel gevraagd, maar zij doen er niets mee. Is dit iets voor de buurtvereniging om mee aan de slag te gaan. Wij nemen het mee in onze vergadering.
  Anita (Buurtambassadeur): wil meehelpen aan het jubileumfeest en kijkt of ze een extra bijdrage kan leveren, het is kort dag, dus graag snel doen. Geertje M. gaat haar info toesturen.
  Hendrina: wil ook meehelpen met het feest en graag op de hoogte gehouden worden van het erfpachtgebeuren. Indien wij meer informatie hebben zal het op de website gezet worden.
  Hans: Er is een nieuwe wijkagent per september, Kitty Willemse. Zij wil weten waar er camera’s hangen en wil een whats app groep oprichten per straat voor een veilige buurt.

  En hiermee wordt de jaarvergadering gesloten.