Geertje

Beste buurtbewoners,

Hier is een berichtje van het bestuur. Onze jaarvergadering stond op 20 april 2020 gepland, maar vanwege het Coronavirus kan deze vergadering natuurlijk de 20e niet doorgaan.

We wachten zoals iedereen op het moment, dat er weer bijeenkomsten e.d. mogen plaatsvinden. Dit zelfde geldt voor de herhalingscursus van de reanimatie. Deze cursus zal ook op een later tijdstip plaatsvinden.

In deze barre tijd is het misschien fijn om in de buurttuin de Hoftuin aan de slag te gaan. U bent dan lekker buiten en u kunt voldoende afstand van elkaar houden als u op de tuin aan het werk bent. Meer informatie over de buurttuin kunt u vinden op onze website.

Kijk ook goed om u heen of buren uw hulp in deze tijd ( en ook in de toekomst) zouden kunnen gebruiken. Het is fijn, als we oog voor onze wijk en onze buren hebben en dat we voor elkaar klaar kunnen staan.

Een lieve groet van het bestuur
Geertje Snijder-Kramer
Voorzitter van buurtvereniging De Laagbouw